De begroting van de diaconie voor 2022 is door de kerkenraad vastgesteld in haar vergadering van maandag 15 november 2021.

Hij is geplaatst op de pagina van de diaconie: https://www.hervormdputtershoek.nl/speciale-activiteiten-en-commissies/anbi-diaconie

Aanvullende gegevens