Predikant:  Ds Z. de Graaf uit Katwijk
Organist:  dhr: H. Mannee
Zondagschool/Knd:  Gerda en Leonie D
Oppas:  mvr. I. Groeneweg en Hannah v.d.Zwaal
Bekercollecte:  Stichting Gave voor Afghaanse vluchtelingen
Deurcollecte:  Onderhoud Kerkplein

Viering Heilig Avondmaal

Aanvangslied: Psalm 65:1
Votum en groet
Zingen: Gezang 329
Gebod Romeinen 13
Zingen: Gezang 449: 1,2,3
Genadeverkondiging
Gebed voor de opening van de Schrift
KINDEREN KINDERLIED Dit is de dag!!
Lezing: Openbaring 7: 9-17
Zingen: Gezang 346 (wijs psalm 100) Verkondiging Komt tot de bruiloft!
Zingen: Gezang 288 : 5,7, 8
Lezing formulier
Geloofsbelijdenis
Zingen: Gezang 255:1
Gebed
Zingen: Gezang 300; 1,6
Toebereiding tafel
Viering
Zingen bij de viering uit Gezang 303
Dankgebed
Slotlied: Psalm 103:1
Zegen

  Voor bijdragen aan collectes en deurbussen zie: Collecte App  Logo appostel app

Aanvullende gegevens