Predikant:  Ds C. H. Wesdorp uit Zoetermeer
Organist:  dhr. N. van Oudheusden
Dienstcollecte:  Kerk en Eredienst
Deurcollecte:  Kerk in actie - Diaconaat

DE HERE TEGEMOET EN ALTIJD MET HEM


Preek over I Thessalonicenzen 4: 17
Laatste zondag van het kerkelijk jaar:
Vijfentwintigste zondag na Trinitatis, 21 november 2021


aanvangslied         Psalm 139: 1


Gods gelofte&groet


zingen            Psalm 139: 11


gebed


Schriftlezing 1: 1 Thessalonicenzen 4: 13-18
Schriftlezing 2: Openbaring 21: 1-8


zingen            Gezang 288: 3,4


preek


zingen            Gezang 299: 1,2,8,9


geloofsbelijdenis


zingen            Toonhoogte 395    (Jezus leeft)


gebed


inzameling gaven


slotlied            Psalm 73: 9


zegen

 

Voor bijdragen aan collectes en deurbussen zie: Collecte App  Logo appostel app

Aanvullende gegevens