Predikant:  Ds R.H.M. de Jonge uit Leiden
Organist:  dhr. H. Mannee
Dienstcollecte:  Diaconie
Deurcollecte:  Onderhoud gebouwen

Mededelingen

Gez. 426 : 1 (Zou ik niet van harte zingen)

Votum en groet

Gezang 426 : 2 (Als een vogel die zijn tere jongen met de vleugels dekt)

Geloofsbelijdenis

Psalm 65 : 2 (Zalig wie door U uitverkoren mag wonen in uw hof)

Schriftlezing

Psalm 130 en Lucas 7 : 36 – 43 uit NBG vertaling 1951

Gezang 19 : 1 en 2 (Uit angst en nood stijgt mijn gebed)

Preek

Psalm 130 : 1, 2 en 4 (Uit diepten van ellende roep ik tot U, o Heer)

Slotzang

Gezang 233 : 1, 3 en 4 (Heer, komt in deze tij uw heerschappij)

Zegen

 Voor bijdragen aan collectes en deurbussen zie: Collecte App  Logo appostel app

Aanvullende gegevens