Predikant:  Prop. H. Russcher uit Utrecht
Organist:  Conny de Ronde
Dienstcollecte:  Kerk en Eredienst
Deurcollecte:  Onderhoud gebouwen

Mededelingen
Ps. 122: 1 en 2
Votum en groet
Ps. 122: 3
Leefregels eerste zondag van de maand
OTH 220: 1, 2 en 4 Wij blijven geloven
Gebed
Lezing: Psalm 74
              Openb. 21: 22-27
Collecte

QR05112023.png


Ps. 74: 1, 2, 3, 7, 8, 14
Verkondiging, Kerntekst: Psalm 74:12
OTH 400 Wat zal de wereld mooi zijn op die dag
Dankgebed en voorbede
OTH 253: 3 en 4 Geef vrede Heer, geef vrede
Zegenbede