Predikant:  ds. V. Wesdorp uit Zoetermeer
Organist:  Conny de Ronde
Bekercollecte:  Woord en Daad project Familles Fortes
Deurcollecte:  Onderhoud gebouwen

aanvangslied:            Psalm 89: 1    (Ik zal zolang ik leef)
stil gebed
Gods gelofte&groet
Avondmaalsgebed en voorbede
Instellingswoorden
Voorbereiding tafel
zingen                Gezang 358: 2,3,4    (Gij hebt mij geroepen)
Viering HA
Dankzegging
Zingen                Psalm 103: 5
Dankgebed & gebed om de H. Geest
Schriftlezing: Efeze 1: 1 - 14
zingen                Gezang 237: 1,2,3     (Kom Schepper, Geest)
preek
zingen                Toonhoogte 300: 1,2    (Dankt, dankt nu allen)
gebeden

Collecte

QR12112023


slotlied                Gezang 16: 1,2        (Gij volken looft)
zegen