Predikant:  Prop. J. Sterrendburg
Organist:  Linda Stolk
Dienstcollecte:  Kerk en Eredienst
Deurcollecte:  Kerk in Actie diaconaat

Welkom en mededelingen

Zingen:         Psalm 124 vers 1,2 en 3 Laat IsraĆ«l 

Bemoediging & Groet 

Zingen:         Psalm 124 vers 4 Die onze boeien 

Gebed om de heilige Geest 

Schriftlezing:          Rechters 3 vers 7-31 (NBV)

Zingen:         Psalm 107 vers 6 en 7 Ja toen zij tot Hem riepen

Verkondiging n.a.v. Richteren 3 vers 15

Zingen:         OTH 354 Heer wat een voorrecht 

Leefregel uit 1 Thessalonicenzen 5 vers 14-24 

Zingen:         LvdK 44 vers 1,2 en 3 Dank

Dankgebed, voorbede, Avondgebed

Collecte

QR19112023

Zingen:         LvdK 393 vers 1,2,3 en 4 De dag

Zegenbede