Predikant:  ds. G.J. van Beek uit Hendrik Ido Ambacht
Organist:  Harry Heystek
Zondagsschool:  Tineke, Bart
Oppas:  Lianne Brussé, Norali Smit
Dienstcollecte:  Diaconie
Deurcollecte:  GZB proj. ds Vogelaar

Welkom en Medelingen

anvangslied: Psalm 130: 2, 3 en 4

Aanvangstekst: Hebreeën 9: 11 en 12    (NBV)

Psalm 51: 4 en 5

Gebed

Kinderlied: OTH 291   (‘k Stel mijn vertrouwen...,  2x)

Schriftlezing: 1 Petrus 1: 1-6 en 13-21     (NBV)

Gezang 127: 2 en 7

Verkondiging

OTH 265: 1 en 2    (Abba, Vader...)

Formulier en Gebed

Geloofsbelijdenis (Gezongen)   OTH 192   (Ik geloof...,  tijdens voorbereiding, staande)

Aan tafel: Psalm 119: 14, 17 en 42

Slotlied: OTH 369    (Toon Mijn liefde...)

QR16062024.png

Zegen