Predikant:  ds. R. Agterhuis uit Ottoland
Organist:  Linda Stolk
Bekercollecte:  Diaconie
Deurcollecte:  GZB proj. ds Vogelaar

 Welkom en Mededelingen

Aanvangslied: Psalm 103: 1 ‘Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren’

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied: Psalm 103: 3

 

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Lukas 12: 22-32

Lied: Gezang 330: 1 ‘Heb dank, o God van alle leven’

Verkondiging

Lied: Gezang 75: 1, 2 en 3 ‘U kennen, uit en tot U leven’

Geloofsbelijdenis

Lezing van het avondmaalsformulier

Bereiding van de tafel / Collecte / Lied: Gezang 358: 1 en 2 ‘Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet’

Dankzegging, voorbede, Onze Vader

Nodiging

Gemeenschap van brood en wijn

Lied tussen de tafelrondes: Psalm 118: 1, (5) en 8 ‘Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen’

Danklied na de maaltijd: Gezang 358: 6

Dankgebed en voorbede

Slotlied Gezang 257 ‘Halleluja, eeuwig dank en ere’

Zegen

 

QR16062024