Predikant:  drs. K. Koppenaal uit Dirksland
Organist:  Harry Heystek
Zondagsschool:  Gerja en Nadine
Oppas:  Annelies van Santen en Norali Smit
Dienstcollecte:  Kerk en Eredienst
Deurcollecte:  Onderhoud groenvoorziening

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm 150:  1 en 2

Stil gebed

Votum en groet

Gebed van toenadering

Zingen: Gezang 254: 1. 3 en 4

Leefregel (1 Joh 3: 11-24)

Zingen: Op Toonhoogte 369 Aan de maaltijd wordt het stil (lied van de maand)

Gebed bij de opening van de Schrift

Schriftlezing I: Psalm 139: 1-12 NBV21

Zingen: Psalm 139: 1 en 3

Schriftlezing II: Johannes 5: 1-23 NBV21

Kinderlied: Op Toonhoogte 497 God kent jou vanaf het begin

Kinderen naar de zondagschool

ThemaGezien23062024.png

Verkondiging – Gezien

 

Zingen: Psalm 121: 1, 2 en 4 uit De Nieuwe Psalmberijming (traditionele psalm melodie)

1. Mijn ogen kijken naar omhoog.

Ik zie de bergen staan,

daar komt mijn hulp vandaan,

daar houdt de HEER mij in het oog;

Hij maakte en bewaarde

de hemel en de aarde.

2. Hij laat je voeten veilig gaan.

Als jij obstakels ziet:

je helper sluimert niet.

Hij slaapt niet, nee, Hij kijkt je aan

en laat zijn steun ervaren.

Hij zal zijn volk bewaren.

4. De HEER bewaart je voor het kwaad.

Je ziel, je leven zal

bewaard zijn, overal.

Waar je ook komt of waar je gaat –

voor nu en na dit leven

zal Hij bescherming geven.

Dankgebed en voorbede, stil gebed, gezamenlijk bidden van het Onze Vader

Collecte

QR23062024O.png

Slotlied Gezang 288: 1, 4, 7 en 8

Zegen