Predikant:  ds. A.B. Vroomans uit Rijnsburg
Organist:  Conny de Ronde
Dienstcollecte:  Kerk en Eredienst
Deurcollecte:  Zondagsschool

Welkom en mededelingen

 

Lied: psalm 27 vers 1, 2 en 7

 

Stil Gebed - Votum - groet

 

Lied: Psalm 63:3

 

Gebed om ontferming

 

Lied: Gezang 437

 

Gebed

 

Schriftlezing: Openbaring 21:1-22:4

Lied: gezang 293

 

Verkondiging

 

Lied: gezang 300 vers 1, 2, 6

 

Geloofsbelijdenis

 

Dankgebed - Voorbeden - Stil Gebed - Onze Vader

 

Collecte

QR30062024.png

 

Slotlied: Gezang 460

 

Zegen