Predikant:  ds. M. Vastenhoud uit Sliedrecht
Organist:  Hans Viskil
Zondagsschool:  Leonie en Merel
Oppas:  Mirthe v.d. Berg wn Hannah v.d. Zwaal
Dienstcollecte:  Kerk en Eredienst
Deurcollecte:  Zondagsschool

 

Welkom en mededelingen
Aanvangslied: Psalm 107 vers 1 en 4
Stil gebed, Onze hulp, Groet
Zingen: OTH 355
Woord van genade
Gebed bij de opening van het Woord
Leziningen: Romeinen 13 vers 8-14 en Marcus 12:28-34
Zingen kinderlied: OTH 534
Verkondiging
Zingen: Gezang 169 vers 1, 2, 4 en 6
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 99 vers 1 en 8
Gebeden
Slotlied: OTH 379

Collecte

QR30062024
Zegen