Predikant:  ds. W. Hendriks uit Ter Aar
Organist:  Linda Stolk
Dienstcollecte:  Kerk en Eredienst
Deurcollecte:  Diaconie

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 84: 1 en 6

Stil gebed

Bemoediging en Groet

Wetslezing: 1 Korinthiërs 13: 1- 7 en Mc 12: 28-34

Zingen: Gz 434, 1 en 2 Lof zij de Heer,…

DE HEILIGE SCHRIFT

 Gebed om de verlichting met de heilige Geest

Schriftlezing: Lucas 18: 9-14

Zingen: OTH 1 Welzalig de man, die niet wandelt

Prediking

Orgelspel

Zingen: Gz 463 O Heer die onze Vader zijt

GEBEDEN EN GAVEN

Dankzegging

Voorbede

Stil gebed

Inzameling van de gaven

QR07072024

ZENDING EN ZEGEN

Zingen: Psalm 103: 1, 3 en 9

Zegen