Orde van dienst Puttershoek 20 december 2020 ochtend

Deze online thuis dienst kunt u bekijken en beluisteren via de volgende link: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658. Het is ook mogelijk om de diensten later terug te kijken en te downloaden. Nadere uitleg over de kerkomroep klik hier.

Bijdragen: Vanaf nu is het mogelijk om via een app op je telefoon (of tablet) op een eenvoudige manier je bijdrage aan de collecte te regelen. Daarmee hopen we dat het gemakkelijker wordt gemaakt om de collecte niet te vergeten. Klik hier voor meer informatie. Natuurlijk kunt u uw collectebijdrage ook overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. 


• Welkom en mededelingen
• Zingen: Ps. 43: 2, 3
• Stil gebed
• Votum en groet
• Zingen: Gez. 122: 1, 5
• 10 geboden
• Zingen: Gez. 126
• Gebed om verlichting met de Heilige Geest
• Kindermoment
• Zingen: Op Toonhoogte 495 (God die alles maakte)
• Schriftlezing: 1 Koningen 19
• Zingen: Ps. 42: 4, 5
• Verkondiging
• Zingen: Ps. 56: 3, 4
• Dankgebed en voorbeden
• Zingen: Gez. 118
• Zegen

Aanvullende gegevens