Liturgie Kerstdienst 25 december 2020

Voorganger: ds. A.A. van den Berg

Organist: dhr. H. Mannee

Collecte: Kerk en Eredienst en Kinderen in de knel

Deze online thuis dienst kunt u bekijken en beluisteren via de volgende link: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658. Het is ook mogelijk om de diensten later terug te kijken en te downloaden. Nadere uitleg over de kerkomroep klik hier.

Bijdragen: Vanaf nu is het mogelijk om via een app op je telefoon (of tablet) op een eenvoudige manier je bijdrage aan de collecte te regelen. Daarmee hopen we dat het gemakkelijker wordt gemaakt om de collecte niet te vergeten. Klik hier voor meer informatie. Natuurlijk kunt u uw collectebijdrage ook overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. 

 

Welkom en mededelingen

Joy to the World / OTH 87 Jubel het uit (opname)

Bemoediging en groet

Gezang 145 (zangers)

Geloofsbelijdenis

OTH 251 (cd Sela)

Gebed

Kindermoment bij Adventsproject: ‘Jezus is het ware Licht!’

Kinderlied OTH 409 Goed nieuws (opname)

Schriftlezing: Johannes 1:1-18

Gezang 150 (zangers)

Preek    

Meditatief orgelspel

Gebeden

Collecte

Slotlied Gezang 134 (zangers)

Zegen

Ere zij God (zangers)

Aanvullende gegevens