Deze online thuis dienst kunt u bekijken en beluisteren via de volgende link: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658. Het is ook mogelijk om de diensten later terug te kijken en te downloaden. Nadere uitleg over de kerkomroep klik hier.

Bijdragen: Vanaf nu is het mogelijk om via een app op je telefoon (of tablet) op een eenvoudige manier je bijdrage aan de collecte te regelen. Daarmee hopen we dat het gemakkelijker wordt gemaakt om de collecte niet te vergeten. Klik hier voor meer informatie. Natuurlijk kunt u uw collectebijdrage ook overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. 

Aanvangslied: Psalm 149 vers 3 en 5 
Na Onze hulp en groet: OTH 228 vers 1, 2 en 3 God heeft het eerste woord
Lezingen: Openbaring 12 vers 1-5 en Johannes 1 vers 1-18 NBV
Lied: Weerklank 53 (melodie Psalm 134) In den beginne was het woord
 1. In den beginne was het Woord.
  God, Die van eeuwigheid bestond,
  stond op en opende Zijn mond;
  Zijn stem wordt tot vandaag gehoord.
 2. In den beginne was het Woord,
  dat alles op wat aarde leeft
  met sterke hand geschapen heeft,
  waar alle ding aan toebehoort.
 3. In den beginne was het Woord.
  Het liep uit het volmaakte licht
  dat glansde om Gods aangezicht;
  het heeft de duisternis doorboord.
 4. In den beginne was het Woord
  dat voor de mensen leven is,
  dat nimmer door de duisternis
  verstaan kan worden of verstoord.
 5. Het Woord Dat vlees geworden is,
  het groot en goddelijk begin,
  dat loopt tussen de mensen in,
  dat overwint de duisternis.
Verkondiging 'De duisternis ziet sterretjes' 
 
Luisterlied: Redding voor de mensen (LEV)
 1. Redding, redding voor de mensen!
  God grijpt in, Hij keert het tij.
  Licht schijnt onze wereld binnen
  en de duisternis verdwijnt.
  Hoor, de echo van de engelen
  klinkt door alle eeuwen heen.
  God de eer, de mensen vrede.
  Hij kwam, wij zijn niet alleen.
 2. Redding, redding voor de mensen!
  God werd in zijn grootheid klein.
  Nooit werd er een kind geboren
  dat zo op zijn Vader lijkt.
  Hoor, de echo van de engelen
  klinkt door alle eeuwen heen.
  God de eer, de mensen vrede.
  Hij kwam, wij zijn niet alleen.
 3. Redding, redding voor de mensen!
  God is binnen handbereik.
  Liefde heeft een naam gekregen:
  Jezus, Zoon van God is Hij.
  Hoor, de echo van de engelen
  klinkt door alle eeuwen heen.
  God de eer, de mensen vrede.
  Hij kwam, wij zijn niet alleen.
 
Na geloofsbelijdenis (van Nicea): OTH 91 vers 1 en 4 Laat ieder het horen
 
Slotlied: Liedboek2013 gezang 939 Op U alleen
 1. 1. Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
  stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.
  Door golven heen, door storm en nacht,
  leidt mij Uw hand, U blijft nabij.
  Uw vrede diep, Uw liefde groot,
  verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
  Mijn vaste rots, mijn fundament,
  U bent de grond waarop ik sta.
 2. 2. U werd een mens, U daalde neer,
  in onze pijn en schuld en strijd.
  U droeg de last, verrezen Heer,
  die ons van elke vloek bevrijdt.
  U sloeg de zonden aan het kruis
  en brengt ons bij de Vader thuis,
  want door Uw bloed, Uw levenskracht,
  komen wij vrij voor God te staan.
 3. Van eerste kreet tot laatste zucht,
  leef ik in U, en U in mij.
  Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
  niets is er dat mij van U scheidt.
  Want U regeert, U overwint,
  U neemt mij aan, ik ben Gods kind.
  Totdat U komt, mij roept voorgoed,
  bent U het doel van mijn bestaan.

Aanvullende gegevens