Liturgie Oudjaar 19.00 uur

Deze online thuis dienst kunt u bekijken en beluisteren via de volgende link: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658. Het is ook mogelijk om de diensten later terug te kijken en te downloaden. Nadere uitleg over de kerkomroep klik hier.

Bijdragen: Vanaf nu is het mogelijk om via een app op je telefoon (of tablet) op een eenvoudige manier je bijdrage aan de collecte te regelen. Daarmee hopen we dat het gemakkelijker wordt gemaakt om de collecte niet te vergeten. Klik hier voor meer informatie. Natuurlijk kunt u uw collectebijdrage ook overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. 

Intochtslied Psalm 90: 1, 4

Stil gebed

Votum en groet

Uren, dagen, maanden vers 1 en 5 (Gez.292 bundel ’38 opname)

Gebed

Schriftlezing: Lukas 21:8-11; Openbaring 10

Psalm 93: 1, 3, 4

Preek  

OTH 400

Geloofsbelijdenis

OTH 127

Gebeden

Collectedoelen

Slotzang Gezang 398: 1, 7, 2, 7, 5, 7 (opname)

Zegen van Aäron

Aanvullende gegevens