Deze online thuis dienst kunt u bekijken en beluisteren via de volgende link: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658. Het is ook mogelijk om de diensten later terug te kijken en te downloaden. Nadere uitleg over de kerkomroep klik hier.

Bijdragen: Vanaf nu is het mogelijk om via een app op je telefoon (of tablet) op een eenvoudige manier je bijdrage aan de collecte te regelen. Daarmee hopen we dat het gemakkelijker wordt gemaakt om de collecte niet te vergeten. Klik hier voor meer informatie. Natuurlijk kunt u uw collectebijdrage ook overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. 

Intochtslied Psalm 146: 1, 2

Votum en groet

Psalm 146: 3, 4

Wetslezing

Psalm 119: 65, 66

Gebed

Kindermoment

Kinderlied OTH 560 (opname)

Schriftlezing: Markus 1:1-13

Gezang 166: 1, 2

Preek

Gezang 295: 1, 2, 3

Gebeden

Collecte

Slotlied OTH 395  

Zegen