Liturgie 24 januari 10.00 uur - Woord en Avondmaal (online)

Hoe kunnen we het Avondmaal nu in coronatijd thuis vieren? Middels de online dienst kunt u het Avondmaal meevieren! Praktisch door op passende wijze al voor de dienst brood en wijn (of druivensap) als zichtbare tekenen van het lichaam en bloed van Christus klaar te zetten. Na de preek bidt u aandachtig mee met het avondmaalsgebed. Tijdens het nuttigen van brood en wijn in de kerk kunt u dit thuis ook doen. Zo zullen we het Heilig Avondmaal vieren op als één gemeente!

Deze online thuis dienst kunt u bekijken en beluisteren via de volgende link: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658. Het is ook mogelijk om de diensten later terug te kijken en te downloaden. Nadere uitleg over de kerkomroep klik hier.

Bijdragen: Vanaf nu is het mogelijk om via een app op je telefoon (of tablet) op een eenvoudige manier je bijdrage aan de collecte te regelen. Daarmee hopen we dat het gemakkelijker wordt gemaakt om de collecte niet te vergeten. Klik hier voor meer informatie. Natuurlijk kunt u uw collectebijdrage ook overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. 

24 januari 2021

10:00 Heilig Avondmaal

17:00 Heiligavondmaal

Predikant:

Ds. A. A. van den Berg

Ds. A. A. van den Berg

 

Puttershoek

Puttershoek

Organist:

Dhr. N. van Oudheusden

Dhr. N. van Oudheusden

Dienstcollecte:

Bekercollecte Stichting Voedselbank.

Deurcollecte:

Onderhoud kerkplein

Intochtslied Psalm 111: 1, 2

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 111: 3, 5

Wetslezing

Psalm 112: 1, 2

Gebeden (incl. voorbeden)

Kindermoment

OTH 476 (opname)

Schriftlezingen: Jesaja 62:1-5; Johannes 2:1-11

Gezang 166: 3, 4

Preek

OTH 383 (opname)

Geloofsbelijdenis

Gezang 399: 4, 5

Lofprijzing en instellingswoorden Heilig Avondmaal

Avondmaalsgebed + Onze Vader

Gemeenschap van brood en wijn   

Gezang 357: 3, 4

Dankgebed

Psalm 150

Collectedoelen

Zegen

Orgelspel

Aanvullende gegevens