Liturgie Dankzegging Heilig Avondmaal 24 jan. 17.00 uur

Deze online thuis dienst kunt u bekijken en beluisteren via de volgende link: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658. Het is ook mogelijk om de diensten later terug te kijken en te downloaden. Nadere uitleg over de kerkomroep klik hier.

Bijdragen: Vanaf nu is het mogelijk om via een app op je telefoon (of tablet) op een eenvoudige manier je bijdrage aan de collecte te regelen. Daarmee hopen we dat het gemakkelijker wordt gemaakt om de collecte niet te vergeten. Klik hier voor meer informatie. Natuurlijk kunt u uw collectebijdrage ook overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. 

24 januari 2021

10:00 Heilig Avondmaal

17:00 Heiligavondmaal

Predikant:

Ds. A. A. van den Berg

Ds. A. A. van den Berg

 

Puttershoek

Puttershoek

Organist:

Dhr. N. van Oudheusden

Dhr. N. van Oudheusden

Dienstcollecte:

Bekercollecte Stichting Voedselbank.

Deurcollecte:

Onderhoud kerkplein

 

Welkom en mededelingen

Intochtslied Psalm 107: 1, 3

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 107: 4

Dankzegging Jes.38:15-20 (Hizkia’s danklied)

OTH 156 (opname) 

Gebed

Schriftlezingen: 1 Kon.17:17-24; Markus 1:21-28

Psalm 33: 7, 8

Preek

Gezang 423: 1, 4

Gebeden

Collecte

Slotlied Gezang 304

Zegen

Aanvullende gegevens