Liturgie zondag 31 jan. 10.00 uur

Deze online thuis dienst kunt u bekijken en beluisteren via de volgende link: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658. Het is ook mogelijk om de diensten later terug te kijken en te downloaden. Nadere uitleg over de kerkomroep klik hier.

Bijdragen: Vanaf nu is het mogelijk om via een app op je telefoon (of tablet) op een eenvoudige manier je bijdrage aan de collecte te regelen. Daarmee hopen we dat het gemakkelijker wordt gemaakt om de collecte niet te vergeten. Klik hier voor meer informatie. Natuurlijk kunt u uw collectebijdrage ook overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. 

 

Predikant: Ds. A.A. van den Berg

Organist:Dhr. H. Mannee

Dienstcollecte: Diaconie

Deurcollecte: Onderhoud groenvoorziening

 

Intochtslied Psalm 147: 1, 2

Stil gebed

Votum en groet

OTH 251 (opname fam. V.d. Kolk)

Wetslezing Jakobus 2:14-22

Kindermoment

Kinderlied OTH 376 (opname)

Gebed

Schriftlezing: Psalm 103

OTH 175 (opname)

Schriftlezing: Markus 1:29-38

Psalm 103: 1,2

Preek

Gezang 48: 3,9

Gebeden

Collectedoelen

Slotlied Gezang 218: 1,2,3,4

Zegen

 

 

 

Aanvullende gegevens