Liturgie 31 januari 2021, Puttershoek, 17.00 uur.

Predikant: Ds. C. Hendriksen uit Woudrichem

Organist: Dhr. H. Mannee

Dienstcollecte: Diaconie

Deurcollecte: Onderhoud groenvoorziening

 

Deze online thuis dienst kunt u bekijken en beluisteren via de volgende link: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658. Het is ook mogelijk om de diensten later terug te kijken en te downloaden. Nadere uitleg over de kerkomroep klik hier.

Bijdragen: Vanaf nu is het mogelijk om via een app op je telefoon (of tablet) op een eenvoudige manier je bijdrage aan de collecte te regelen. Daarmee hopen we dat het gemakkelijker wordt gemaakt om de collecte niet te vergeten. Klik hier voor meer informatie. Natuurlijk kunt u uw collectebijdrage ook overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. 

 

Orgelspel.

Mededelingen

Aanvangslied:                        Gezang 432 : 1 en 3

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Zingen:                                   Psalm 33 : 2 en 7

Geloofsbelijdenis.

Zingen:                                   Gezang 255 : 1 en 4

Gebed.

Schriftlezing:                         Mattheüs 14 : 22 - 33

Zingen:                                   Psalm 107 : 14 en 15

Verkondiging.

Zingen:                                   Gezang 445 : 1 en 3

Gebed.

Aanbeveling collecte.

Zingen:                                   Op Toonh. 258 : 1, 2 en 4

                                               Leer mij uw weg, o Heer

Zegen met gesproken amen.

Orgelspel.

Aanvullende gegevens