Deze online thuis dienst kunt u bekijken en beluisteren via de volgende link: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658. Het is ook mogelijk om de diensten later terug te kijken en te downloaden. Nadere uitleg over de kerkomroep klik hier.

Bijdragen: Vanaf nu is het mogelijk om via een app op je telefoon (of tablet) op een eenvoudige manier je bijdrage aan de collecte te regelen. Daarmee hopen we dat het gemakkelijker wordt gemaakt om de collecte niet te vergeten. Klik hier voor meer informatie. Natuurlijk kunt u uw collectebijdrage ook overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. 

 
Predikant: Ds. R.H.M. de Jonge, Leiden
Organist: Dhr. N. van Oudheusden
Dienstcollecte: Kerk en Eredienst
Dienstcollecte: Pastoraat eigen gemeente

Na votum en groet: Psalm 68 : 1 en 2
Na de wet: Psalm 6 : 1, 2 en 5
Na toespraakje tot de kinderen: Lees je bijbel, bid elke dag
Na de schriftlezing: Gezang 474 : 1 en 3 (God roept ons broeders tot de daad)
Na de preek: Gezang 469 : alle 3 (Het leven is een krijgsbanier)
Na de collecte: Psalm 35 : 1 en 3
 
Schriftlezing: Lukas 11 : 14 – 28

Aanvullende gegevens