Liturgie 7 februari 17.00 uur

Deze online thuis dienst kunt u bekijken en beluisteren via de volgende link: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658. Het is ook mogelijk om de diensten later terug te kijken en te downloaden. Nadere uitleg over de kerkomroep klik hier.

Bijdragen: Vanaf nu is het mogelijk om via een app op je telefoon (of tablet) op een eenvoudige manier je bijdrage aan de collecte te regelen. Daarmee hopen we dat het gemakkelijker wordt gemaakt om de collecte niet te vergeten. Klik hier voor meer informatie. Natuurlijk kunt u uw collectebijdrage ook overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. 

 

Ds. A.A. van den Berg Puttershoek

Organist: Dhr. N. van Oudheusden

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst
Dienstcollecte: Pastoraat eigen gemeente

 

Intochtslied Psalm 145: 1, 2

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 145: 3, 4

Geloofsbelijdenis

Gezang 475: 1, 2 (opname)

Gebed en voorbeden

Schriftlezing: 1Korinthe 12:1-14;27-31

OTH 138

Preek

Gezang 481: 1, 3, 4

Gebed

Collectedoelen

Gezang 477

Zegen

Aanvullende gegevens