Liturgie 14 feb. 10.00 uur

Deze online thuis dienst kunt u bekijken en beluisteren via de volgende link: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658. Het is ook mogelijk om de diensten later terug te kijken en te downloaden. Nadere uitleg over de kerkomroep klik hier.

Bijdragen: Vanaf nu is het mogelijk om via een app op je telefoon (of tablet) op een eenvoudige manier je bijdrage aan de collecte te regelen. Daarmee hopen we dat het gemakkelijker wordt gemaakt om de collecte niet te vergeten. Klik hier voor meer informatie. Natuurlijk kunt u uw collectebijdrage ook overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. 

 

Predikant: Ds. A.A. van den Berg, Puttershoek

Organist: Dhr. H. Mannee


Dienstcollecte: Kerk en Eredienst

Deurcollecte: GZB -project Ds. Vogelaar/ Sulawesi

 

Intochtslied Psalm 148: 1,2

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 148: 3

Wetslezing

In ons hart geboren (opname gemeente)

Gebed

Kindermoment

Kinderlied OTH 548 (opname)

Schriftlezingen: Leviticus 13:38-46; Markus 1:39-45

Psalm 51: 4

Preek

Gezang 443: 1,3

Gebeden

Collectedoelen

Slotlied Gezang 224: 1-4

Zegen

Aanvullende gegevens