Zondag 14 februari 2021 Puttershoek (17 uur)

‘Bouwen op de rots’

Deze online thuis dienst kunt u bekijken en beluisteren via de volgende link: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658. Het is ook mogelijk om de diensten later terug te kijken en te downloaden. Nadere uitleg over de kerkomroep klik hier.

Bijdragen: Het mogelijk om via een app op je telefoon (of tablet) op een eenvoudige manier je bijdrage aan de collecte te regelen. Klik hier voor meer informatie. Natuurlijk kunt u uw collectebijdrage ook overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. 

 

Predikant: Ds. J. van Walsem, Alblasserdam

Organist: Dhr. H. Mannee

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst

Deurcollecte: GZB -project Ds. Vogelaar/ Sulawesi

 

orde van dienst

*   Orgelspel

*   Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

*   Orgelspel – Psalm 93

*   Stil gebed - Bemoediging en groet

*  Lied: Psalm 93: 1, 2 en 4

voorstel: kort voorspel – organist speelt melodie 1x – daarna declamatie tekst onder zacht orgelspel – daarna uitleidend orgelspel.

*  Gebed

*   Schriftlezing: Matteüs 7:24-8:1

*   Lied: ‘Een rijke schat van wijsheid’ – Gezang 326: 1 en 4

voorstel: kort voorspel – organist speelt melodie 1x – daarna declamatie tekst onder zacht orgelspel – daarna uitleidend orgelspel.

*   Preek

*   Lied: ‘Jezus alleen’ – OTH 199

voorstel: voorspel – organist speelt melodie 1x – daarna declamatie tekst onder zacht orgelspel – daarna uitleidend orgelspel.

*   Geloofsbelijdenis 

*   Meditatief orgelspel

*   Gebeden

*    Lied: ‘Rots waaruit het leven welt’ – Liedboek 2013: 1, 3 en 4

= ‘Vaste Rots van mijn behoud’  -  voorstel: voorspel – organist speelt melodie 1x – daarna declamatie tekst onder zacht orgelspel – daarna uitleidend orgelspel.

*   Zegen

 

*  Orgelspel 

Aanvullende gegevens