Liturgie online dienst 21 februari 17:00 uur 

Deze online thuis dienst kunt u bekijken en beluisteren via de volgende link: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658. Het is ook mogelijk om de diensten later terug te kijken en te downloaden. Nadere uitleg over de kerkomroep klik hier.

Bijdragen: Vanaf nu is het mogelijk om via een app op je telefoon (of tablet) op een eenvoudige manier je bijdrage aan de collecte te regelen. Daarmee hopen we dat het gemakkelijker wordt gemaakt om de collecte niet te vergeten. Klik hier voor meer informatie. Natuurlijk kunt u uw collectebijdrage ook overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. 

Ds. P.J. Droogers - Werkendam

Dhr. N. van Oudheusden

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst

Deurcollecte: Onderhoud gebouwen

 

Ps. 84 : 1    Introitus

Votum en groet

Ps. 27 : 1,2

Geloofsbelijdenis

Ps. 89 : 7

Gebed  om opening van  het Woord

Schriftlezing:   Mattheus 16 : 21  t/m  Mattheus 17 : 8
                             
Op Toonhoogte 178 : 1  "Wees stil voor het aangezicht van God..."

Verkondiging: Matheus 17 : 1 - 5   "Licht op de berg"

Gez. 323 : 1, 2

Dankgebed en voorbeden

Gez. 387 : 1, 2, 7

 Zegen

Aanvullende gegevens