Ds. W.M. de Bruin - Bleiswijk

Dhr. N. van Oudheusden

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst

Deurcollecte: Onderhoud gebouwen

 

Deze online thuis dienst kunt u bekijken en beluisteren via de volgende link: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658. Het is ook mogelijk om de diensten later terug te kijken en te downloaden. Nadere uitleg over de kerkomroep klik hier.

Bijdragen: Vanaf nu is het mogelijk om via een app op je telefoon (of tablet) op een eenvoudige manier je bijdrage aan de collecte te regelen. Daarmee hopen we dat het gemakkelijker wordt gemaakt om de collecte niet te vergeten. Klik hier voor meer informatie. Natuurlijk kunt u uw collectebijdrage ook overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. 

 

Intochtslied Psalm 62: 1

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 62: 5

Wetslezing: Romeinen 12: 1, 2 en 9-10 (NBV)

Opname van Gezang 437 (Vernieuw Gij mij o eeuwig Licht)  https://www.youtube.com/watch?v=HgAXQWaBsM8

Gebed

Kindermoment

Kinderlied, zoeken jullie zelf iets uit? bijv. “ ‘k Heb Jezus nodig heel mijn leven”

Schriftlezingen: Hooglied 2:3-7 en Johannes 8: 1-11 (NBV)

Psalm 139: 2, 14

Preek: Thema: “Een gemakkelijke Jezus?”

Opname van het lied ‘Doorgrond mijn hart’ https://www.youtube.com/watch?v=keG2ih26svQ (Dit lied zal vast ook in OTH staan, misschien wilt u er zelf even het goede nummer bij zoeken?)

Gebeden

Collectedoelen

Slotlied Gezang 173: 1, 3, 5

Zegen

Aanvullende gegevens