Deze online thuis dienst kunt u bekijken en beluisteren via de volgende link: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658. Het is ook mogelijk om de diensten later terug te kijken en te downloaden. Nadere uitleg over de kerkomroep klik hier.

Bijdragen: Vanaf nu is het mogelijk om via een app op je telefoon (of tablet) op een eenvoudige manier je bijdrage aan de collecte te regelen. Daarmee hopen we dat het gemakkelijker wordt gemaakt om de collecte niet te vergeten. Klik hier voor meer informatie. Natuurlijk kunt u uw collectebijdrage ook overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst.

Predikant: Ds. C.H. Wesdorp uit Zoetermeer

Organist: Dhr. H. Mannee

Dienstcollecte: Diaconie
Deurcollecte: Kerk in actie – 40 dagentijd collecte

 

EEN ONTDEKKEND TAFELGESPREK
Preek over Mattheus 26: 22
Zondag Reminiscere, 2e 40dagen, 3e ldzd, 28 februari 2021
Puttershoek, Dorpskerk
C.H. Wesdorp

Schriftlezing: Mattheus 26: 17-29

a.l.               Psalm  42:        1
n.v.               Psalm  42:        3,5
v.p.              Psalm  22:        13
n.p.            Gezang 358:    1,4
gel.bel.        Gezang 399:    4
slz.            Gezang 182:    1

Aanvullende gegevens