Orde van dienst

28 maart 2021, Puttershoek, 17:00 uur

Ds. C. Baggerman, Krimpen aan den IJssel

Let op als u aanwezig wilt zijn bij deze dienst is reservering noodzakelijk en vergeet uw mondkapje niet mee te nemen. Zie voor uitleg over reserveren: https://www.hervormdputtershoek.nl/33-news/2818-reserveren-kerkdiensten 

Thuis kunt u de dienst bekijken en beluisteren via de volgende linkhttps://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658. Het is ook mogelijk om de diensten later terug te kijken en te downloaden. Nadere uitleg over de kerkomroep klik hier.

Bijdragen: Het mogelijk om via een app op je telefoon (of tablet) op een eenvoudige manier je bijdrage aan de collecte te regelen.  Klik hier voor meer informatie. Natuurlijk kunt u uw collectebijdrage ook overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst.

 

mededelingen kerkenraad

Zingen            Psalm 24: 1 en 5

Stil gebed

Votum en groet

Zingen            Gezang 178: 1, 8, 9 en 10

Gebed om verlichting met de heilige Geest

Schriftlezing: Marcus 14: 12-25

Zingen:           Psalm 116: 6 en 7

Prediking:  –  ‘Zij begonnen bedroefd te worden en één voor één tot Hem te zeggen: Ik toch niet?” – Marcus 14:19

Zingen             Gezang 183: 1 en 3

Geloofsbelijdenis

Zingen            Psalm 72: 7

Dankgebed, voorbede

Zingen            Gezang 459: 1, 2, 7 en 8

Zegen

Aanvullende gegevens