Stille week overdenking maandag 29 maart om 19:30

Thema: Joodse leiders

Van maandag tot en met donderdag is de kerk open van 7 tot 8 uur ’s avonds. Iedereen is welkom voor een moment van rust. U kunt elk moment binnenlopen en ook weer vertrekken op uw eigen tijd. U hoeft niet te reserveren, wel wordt bij binnenkomst gevraagd uw naam en telefoonnummer op te schrijven ivm de corona richtlijnen.

Thuis kunt u de overdenking bekijken en beluisteren via de volgende linkhttps://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658. Het is ook mogelijk om later terug te kijken of te downloaden..

Lied: Jezus leven van mijn leven

Jezus, leven van mijn leven,

Jezus, dood van mijnen dood,

die voor mij U hebt gegeven

in den bangsten zielen nood,

opdat ik niet hoop’loos sterven

maar uw heerlijkheid zou erven.

duizend, duizendmaal, o Heer,

zij U daarvoor dank en eer.

 

Dank, mijn Heiland, voor uw lijden,

voor uw bitt’ren bangen nood,

voor uw heilig biddend strijden,

voor uw trouw tot in den dood,

voor de wonden U geslagen,

voor het kruis door u gedragen,

duizend, duidend maal, o Heer,

zij U daarvoor dank en eer.

 

 

Bijbellezing: Mattheus 21: 10-17

 

Lied: Hosanna (Elly en Rikkert)

Refrein:

Hosanna, hosanna, hoera hoera,

We hebben een koning, halleluja

Hosanna, hosanna, hoera hoera,

We hebben een koning, halleluja

 

Hij komt op een ezel en rijdt door de stad

We hebben nog nooit zo’n Koning gehad

 

Refrein

 

Hij komt ook bij ons, al zijn we nog klein

Hij wil in ons hart de Koning zijn

 

Refrein

 

 

Meditatie

 

Gedicht: Vader, vergeef die mensen hier

 

Lied: Jezus, Hij kwam om ons het leven te geven

Jezus, Hij kwam om ons leven te geven,

daarom verliet Hij Zijn Vaderlijk huis.

Hij gaf aan mij het eeuwige leven

door te sterven aan het kruis.

 

Ik zie nu Zijn tranen en zie nu Zijn wonden.

Ik zie nu het bloed dat Hij gaf voor mij.

Dat bloed wast mij schoon en bevrijdt van zonde.

Prijs de Heer; nu ben ik vrij!

 

Refrein:

Ik ben zo dankbaar, Heer voor wat U heeft gedaan.

En heel mijn hart aanbidt Uw heilge Naam.

En Heer, ik hou van U, want U hield eerst van mij.

Uw liefde tilt mij op en maakt mij vrij.

 

Uit liefde droeg Jezus de straf van mijn zonden.

Hij droeg die straf zelfs tot diep in de dood.

Nu houdt de dood mij niet langer gebonden,

ook al was mijn zonde groot.

 

Want Hij is niet lang in het graf gebleven.

De dood kon onmooglijk Gods liefde verslaan.

Nu troont Hij als Koning en Heer van het le

Heel de schepping roept Zijn Naam.

 

(Refrein)

 

Amen

 

Aanvullende gegevens