Thema: Maria

Van maandag tot en met donderdag is de kerk open van 7 tot 8 uur ’s avonds. Iedereen is welkom voor een moment van rust. U kunt elk moment binnenlopen en ook weer vertrekken op uw eigen tijd. U hoeft niet te reserveren, wel wordt bij binnenkomst gevraagd uw naam en telefoonnummer op te schrijven ivm de corona richtlijnen.

Thuis kunt u de overdenking bekijken en beluisteren via de volgende linkhttps://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658. Het is ook mogelijk om later terug te kijken of te downloaden..

Lied: Als ik in gedachten sta (Gezang 46)

Als ik in gedachten sta,

bij het kruis van Golgotha,

als ik hoor wat Jezus sprak,

voor zijn oog aan 't kruishout brak.

 

Hoe nog stervende zijn mond,

troost voor vriend en moeder vond,

weet ik: Hij vergeet ons niet,

schoon Hij stervend ons verliet.

 

Op zijn kreet: "Het is volbracht,"

antwoordt mijn aanbidding zacht:

Jezus, ook voor mij verwierf,

Gij verlossing, toen Gij stierf.

 

Hoor ik, hoe het laatst van al,

Hij zijn geest aan God beval,

weet ik ook mijn geest en lot,

in de handen van mijn God.

 

Bijbel lezing: Johannes 19: 16-27

 

Meditatie

 

Gedicht

 

Lied – Zie hoe Jezus lijdt voor mij

Zie hoe Jezus lijdt voor mij,

aan het kruis de dood nabij.

Die voor mij het oordeel draagt;

Hij die tot zonde wordt gemaakt.

Wat een offer - Hij voor mij!

Wie wil worden zoals Hij?

Zoveel pijn, ongerechtigheid,

is op Hem die voor mij strijdt.

 

Zie hoe Jezus biddend strijdt

met de pijn, verlatenheid.

Zo alleen, verwond roept Hij:

Mijn God, waarom verlaat U mij?

Zie wat Jezus heeft gedaan;

in zijn lijden heeft doorstaan.

Zoveel liefde verwondert mij;

niemand heeft zo lief als Hij.

 

Als de Heer zijn leven geeft

vlucht de dag, de aarde beeft.

Zelfs de dood verliest haar macht

als Jezus roept: het is volbracht!

Waarlijk Hij is Zoon van God,

die voor ons gekruisigd wordt.

Door zijn wonden genezen wij;

in zijn dood maakt Hij ons vrij.

 

Heel de schepping slaakt een zucht;

zij ontwaakt, het duister vlucht.

Jezus leeft, is opgestaan;

Hij roept ons uit de dood vandaan.

Juich, want Hij, mijn Here leeft!

Hij die overwonnen heeft.

Nooit meer tranen en nooit meer pijn;

nooit van God verlaten zijn.

 

Juich want Hij, mijn Here leeft!

Hij die ons de toekomst geeft.

 

Gebed

Aanvullende gegevens