Liturgie Pasen 4 april 2021

Voorganger: ds. A.A. van den Berg

Organist: dhr. H. Mannee

M.m.v.: Hans en Eline de Bruin, Esther de Haan

Let op als u aanwezig wilt zijn bij deze dienst is reservering noodzakelijk en vergeet uw mondkapje niet mee te nemen. Zie voor uitleg over reserveren: https://www.hervormdputtershoek.nl/33-news/2818-reserveren-kerkdiensten 

Thuis kunt u de dienst bekijken en beluisteren via de volgende linkhttps://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658. Het is ook mogelijk om de diensten later terug te kijken en te downloaden. Nadere uitleg over de kerkomroep klik hier.

Bijdragen: Het mogelijk om via een app op je telefoon (of tablet) op een eenvoudige manier je bijdrage aan de collecte te regelen.  Klik hier voor meer informatie. Natuurlijk kunt u uw collectebijdrage ook overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst.

Welkom en mededelingen

Intochtsliederen:

OTH 108 Daar juicht een toon

Opwekking 751 Ik zie het kruis (Hans, Eline en Esther)

Ik zie het kruis van mijn Verlosser.
Ik zie het kruis waaraan Hij stierf.
Daar aan het kruis droeg Hij mijn zonden.
Stierf Hij mijn dood, kocht Hij mijn ziel.

Ik zie het kruis van mijn Bevrijder.
Ik zie het kruis van Golgotha.
Die diepe pijn, de weg van lijden.
Die weg is Hij voor mij gegaan.

-Refrein-
Halleluja! Ik prijs U, Jezus.
Ontvang mijn lof, ontvang mijn liefde.
Halleluja, ik geef mijn leven.
U heeft mijn hart, U heeft mijn ziel.

Ik zie de dag van overwinning.
Ik zie de kracht van Adonai.
De dood is toen voorgoed verslagen.
Toen Jezus sprak: het is volbracht!

-Refrein-

 

Ik zie het graf van de Messias.
Daar in dat graf is Hij gegaan.
Maar zie: dat graf is nu verlaten.
De Mensenzoon is opgestaan!

 

-3x Refrein-

 

Bemoediging en groet

Psalm 118: 8, 9

Leefregel

Ik leef van Sela (Hans, Eline en Esther)

Ik leef door te sterven,
door Jezus’ weg te gaan.
Ik leef door met Jezus op te staan.

Ik leef door te sterven,
door Jezus’ weg te gaan.
Ik leef door met Jezus op te staan.

Hij vraagt ons Hem te volgen.
Ik ga Hem achterna. 
Zijn weg leidt naar het leven,
maar ook langs Golgotha.
Daar leer ik los te laten,
zoals Jezus heeft gedaan.
Daar sterft mijn oude mens,
om met Hem weer op te staan. 

Ik leef door te sterven,
door Jezus’ weg te gaan.
Ik leef door met Jezus op te staan.

Ik leef door te sterven,
door Jezus’ weg te gaan.
Ik leef door met Jezus op te staan.

Voor Hem is heel mijn leven,
ik leg het voor Hem neer. 
Wat heb ik te verliezen?
Mijn rijkdom is de Heer!
Ik volg met open handen 
en ontvang wat Hij mij geeft. 
Zo sterf ik aan mezelf,
omdat Jezus in mij leeft.

Ik leef door te sterven,
door Jezus’ weg te gaan.
Ik leef door met Jezus op te staan.

Ik leef door te sterven,
door Jezus’ weg te gaan.
Ik leef door met Jezus op te staan.

Ik leef, ik leef.
Ik leef, ik leef.

Ik leef, ik leef. 

Gebed

Kinderlied Opname OTH 127 Omdat Hij leeft

Kindermoment

Schriftlezing: Johannes 20:1-18

Gezang 215

Preek

OTH 129 U zij de glorie

Gebeden

Collectedoelen

Slotlied: OTH 124 Mijn Jezus, ik houd van U met refrein OTH 332 Juich voor de Heer! (Hans, Esther en Eline)

Zegen

Orgelspel

Aanvullende gegevens