Toelichting (thuis)Avondmaalsviering

Geliefde gemeenteleden,

Het vieren van het Heilig Avondmaal in de Stille Week kan niet gemist worden. Onderweg naar Pasen gedenken we het lijden en sterven van Jezus. We volgen Hem op zijn lijdensweg. We doen dit door het lezen van het Evangelie én brood en wijn te delen. In het Avondmaal gedenken wij de dood en opstanding van Christus bij brood en beker en vieren we zijn verbondenheid met ons en onze verbondenheid met Hem en met elkaar.

Maar wat is het pijnlijk dat we juist in deze tijd slechts beperkt samen kunnen komen! Hoe zouden we het Avondmaal nu in tijden van corona toch als gehele gemeente kunnen vieren? De online kerkdiensten bieden nog steeds een (beperkt) alternatief. Hieronder nogmaals de praktische toelichting hierbij. 

Het Avondmaal zal in de kerk gevierd worden met een beperkt aantal aanwezigen van max. 30 bezoekers, waarbij brood en wijn door de diakenen uitgereikt worden op uw zitplaatsen. U kunt thuis online de dienst en het Avondmaal mee vieren door op passende wijze al voor de dienst brood en wijn (of druivensap) als zichtbare tekenen van het lichaam en bloed van Christus klaar te zetten. Na de meditatie bidt u aandachtig mee met het avondmaalsgebed. Tijdens het nuttigen van brood en wijn in de kerk kunt u dit thuis ook doen in gelijktijdige verbondenheid met de fysieke viering.

Op weg naar Pasen gedenken wij zo als één gemeente ook deze tweede corona-Goede Vrijdag onze gekruisigde en opgestane Heer, die bij ons is tot aan het einde der tijden. In het verdriet van deze tijd is Hij aanwezig. Hij deelt ons leven en lijden. Ook met onze ziekten is Hij vertrouwd  (Jesaja 53). Hij is ons leven! 

Van harte wensen wij u een gezegende viering op weg naar Pasen.

Namens het moderamen van de kerkenraad,

  1. A.A. van den Berg 

 


 

Liturgie Goede Vrijdag 2 april 15 uur, Woord en Avondmaal (online)

 

Intochtslied Psalm 22: 1

Stil gebed

Bemoediging en groet

Psalm 22: 4

Gebed

Gezang 177: 1,2

Schriftlezing: Jesaja 52:13-53:5

Gezang 183: 1 

Schriftlezing: Markus 15:20b-39

Gezang 176: 1,2

Meditatie

Gezang 181: 4,6   

Instellingswoorden HA

OTH 269: 2

Avondmaalsgebed en Onze Vader

Nodiging

Gemeenschap van brood en wijn (in stilte)

Opname Aan uw tafel (Sela) 

Dankgebed en voorbede

Slotlied OTH 190: 1, 2

Zegen

Stilte

 

 

Aanvullende gegevens