Let op als u aanwezig wilt zijn bij deze dienst is reservering noodzakelijk en vergeet uw mondkapje niet mee te nemen. Zie voor uitleg over reserveren: https://www.hervormdputtershoek.nl/33-news/2818-reserveren-kerkdiensten 

Thuis kunt u de dienst bekijken en beluisteren via de volgende linkhttps://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658. Het is ook mogelijk om de diensten later terug te kijken en te downloaden. Nadere uitleg over de kerkomroep klik hier.

Bijdragen: Het mogelijk om via een app op je telefoon (of tablet) op een eenvoudige manier je bijdrage aan de collecte te regelen.  Klik hier voor meer informatie. Natuurlijk kunt u uw collectebijdrage ook overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst.

4 april 20201

10:00 Pasen

17.00

Predikant:

Ds. A.A. van den Berg

Ds. W. Aanen

 

Puttershoek

Dordrecht

Organist:

Dhr. H. Mannee

Dhr. H. Mannee

Zondagschool/Knd:

Tineke

 

Oppas:

Mw. A. Goud en Joost de Haan

 

Dienstcollecte:

Kerk en Eredienst

 

Deurcollecte:

Onderhoud gebouwen

 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

 

Zingen: LK Psalm 66 : 1 en 2 Breek aarde uit in jubelzangen

 

Stil gebed, votum en groet

 

Zingen: LK Psalm 66 : 3 en 7 Doe onze God uw loflied horen

 

Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord

 

Schriftlezingen: Johannes 20 : 19 - 23

 

Zingen: Liedboek Gezang 82 : 1, 2 en 5 Terwijl wij Hem bewenen

 

Preek:Opdracht aanbangeriken en twijfelaars

 

Zingen: Op Toonhoogte 2015: 166 Vrede zij u

 

Geloofsbelijdenis

 

Zingen: LK Gezang 208 : 1, 2, 3, 18 en 19 De Heer is waarlijk opgestaan

 

Gebeden: dankgebed, voorbede, stil gebed,  gezamenlijk gebeden Onze Vader

 

Zingen: Op Toonhoogte 2015: 127 Omdat Hij leeft

 

Zegen

Aanvullende gegevens