Let op als u aanwezig wilt zijn bij deze dienst is reservering noodzakelijk en vergeet uw mondkapje niet mee te nemen. Zie voor uitleg over reserveren: https://www.hervormdputtershoek.nl/33-news/2818-reserveren-kerkdiensten 

Thuis kunt u de dienst bekijken en beluisteren via de volgende linkhttps://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658. Het is ook mogelijk om de diensten later terug te kijken en te downloaden. Nadere uitleg over de kerkomroep klik hier.

Bijdragen: Het mogelijk om via een app op je telefoon (of tablet) op een eenvoudige manier je bijdrage aan de collecte te regelen.  Klik hier voor meer informatie. Natuurlijk kunt u uw collectebijdrage ook overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst.

Gezang 182: 1 en 6
Aanvangstekst: Openbaring 1: 17b en 18a   (NBG)
Gezang 75: 1 en 3
Geloofsbelijdenis   (uitgesproken)
Psalm 98: 1 en 3
Schriftlezingen: Psalm 27: 1 en 11 t/m 14    (NBG)
                            Lucas 24: 1 t/m 12         (NBG)
Psalm 27: 1 en 7
Ná de preek: Muzikaal intermezzo te verzorgen door de organist (vrije keus)
Slotlied: Gezang 476: 2 en 3 
 

Aanvullende gegevens