Liturgie 18 april 17.00 uur

Predikant: ds A.A. van den Berg

Organist: Dhr N. van Oudheusden

Let op als u aanwezig wilt zijn bij deze dienst is reservering noodzakelijk en vergeet uw mondkapje niet mee te nemen. Zie voor uitleg over reserveren: https://www.hervormdputtershoek.nl/33-news/2818-reserveren-kerkdiensten 

Thuis kunt u de dienst bekijken en beluisteren via de volgende linkhttps://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658. Het is ook mogelijk om de diensten later terug te kijken en te downloaden. Nadere uitleg over de kerkomroep klik hier.

Bijdragen: Het mogelijk om via een app op je telefoon (of tablet) op een eenvoudige manier je bijdrage aan de collecte te regelen.  Klik hier voor meer informatie. Natuurlijk kunt u uw collectebijdrage ook overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst.

Intochtslied Psalm 138: 1,2

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 138: 4

Geloofsbelijdenis

Psalm 81: 1,5,8,9

Gebed

Schriftlezing: Johannes 21:15-25

Gezang 329: 1,3

Preek Liefde door alles heen

Gezang 83: 1,2,5,6

Gebeden

Collectedoelen

Slotlied Gezang 78: 1,3

Zegen

Aanvullende gegevens