Liturgie 18 april 10.00 uur

Predikant: ds. E. van Rooijen uit Noordeloos

Organist: Dhr N. van Oudheusden

Zondagschool/Knd: Annelies

Oppas: Mw. P. Vrijlandt en Esther de Haan

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst

Deurcollecte: Onderhoud gebouwen

Let op als u aanwezig wilt zijn bij deze dienst is reservering noodzakelijk en vergeet uw mondkapje niet mee te nemen. Zie voor uitleg over reserveren: https://www.hervormdputtershoek.nl/33-news/2818-reserveren-kerkdiensten 

Thuis kunt u de dienst bekijken en beluisteren via de volgende linkhttps://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658. Het is ook mogelijk om de diensten later terug te kijken en te downloaden. Nadere uitleg over de kerkomroep klik hier.

Bijdragen: Het mogelijk om via een app op je telefoon (of tablet) op een eenvoudige manier je bijdrage aan de collecte te regelen.  Klik hier voor meer informatie. Natuurlijk kunt u uw collectebijdrage ook overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst.

aanvangslied: Gez. 217, 1.3.
stil gebed
votum en groet
zingen: Ps. 24, 2.3.
wetslezing
zingen: Ps. 84, 1.3.
gebed
Schriftlezing: I Koningen 7, 13-22
kindermoment en -lied
zingen: Gez. 239, 3.4.
preek
zingen: Ps. 27, 1.6.
gebed
zingen: Gez. 225, 2.3.
zegen

Aanvullende gegevens