Predikant: Ds. C. Haasnoot uit Lisse
Organist: Dhr: N. van Oudheusen
Dienstcollecte: Diaconie
Deurcollecte: Onderhoud gebouwen

welkom

Aanvangslied ps. 89 vers 1

Stil gebed en votum en groet

Gez. 225 vers 2,4 en 5

Geloofsbelijdenis

Ps. 93 vers 2 en 4

Gebed om verlichting van de heilig Geest

Schriftlezingen: Lucas 10: 17-24 en Mattheus 28: 16-20  NBV

Gez. 304 vers 1, 2 en 3

Prediking

Orgelspel

Gez. 459 vers 1,2,6 en 7

Dankgebed en voorbede

Slotlied uit aller mond nr. 275 Heer wees mijn Gids

Zegen

 

Let op! Als u aanwezig wilt zijn bij deze dienst is reservering noodzakelijk en vergeet uw mondkapje niet mee te nemen. Zie voor uitleg over reserveren: https://www.hervormdputtershoek.nl/33-news/2818-reserveren-kerkdiensten

Deze online thuis dienst kunt u bekijken en beluisteren via de volgende link: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658. Het is ook mogelijk om de diensten later terug te kijken en te downloaden. Nadere uitleg over de kerkomroep klik hier.

Bijdragen: Vanaf nu is het mogelijk om via een app op je telefoon (of tablet) op een eenvoudige manier je bijdrage aan de collecte te regelen. Daarmee hopen we dat het gemakkelijker wordt gemaakt om de collecte niet te vergeten. Klik hier voor meer informatie. 

Natuurlijk kunt u uw collectebijdrage ook overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst.

Aanvullende gegevens