Predikant: Ds. J. Noordam uit Nieuwendijk
Organist: Dhr: N. van Oudheusen
Zondagschool/Knd: Gerda
Oppas: Mw D. van Eck
Dienstcollecte: Kerk en Eredienst
Deurcollecte: Onderhoud Kerkplein

  

Psalm 62 : 1, 5 (intochtslied) 

Psalm 21 : 1, 3, 7 (na Votum en Groet) 

Psalm 119 : 88 (na de lezing van de ’10 Woorden’ en het Grote Gebod) 

Gezang 218 : 1, 2, 3, 8 (voor de preek) 

Gezang 291 : 1, 2 (na de preek) 

Lied 129 : 1, 2, 3  “Op Toonhoogte”, 2015 (slotzang) 

Schriftlezing: 1 Petrus 1 : 1 t/m 12 (NBV)

Tekst: 1 Petrus 1 : 3 t/m 5 (NBV)

 

 

Let op! Als u aanwezig wilt zijn bij deze dienst is reservering noodzakelijk en vergeet uw mondkapje niet mee te nemen. Zie voor uitleg over reserveren: https://www.hervormdputtershoek.nl/33-news/2818-reserveren-kerkdiensten

Deze online thuis dienst kunt u bekijken en beluisteren via de volgende link: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658. Het is ook mogelijk om de diensten later terug te kijken en te downloaden. Nadere uitleg over de kerkomroep klik hier.

Bijdragen: Vanaf nu is het mogelijk om via een app op je telefoon (of tablet) op een eenvoudige manier je bijdrage aan de collecte te regelen. Daarmee hopen we dat het gemakkelijker wordt gemaakt om de collecte niet te vergeten. Klik hier voor meer informatie. 

Natuurlijk kunt u uw collectebijdrage ook overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst.

Aanvullende gegevens