Predikant: Ds. C.H. van Alphen uit Rhoon
Organist: Dhr: N. van Oudheusen
Dienstcollecte: Kerk en Eredienst
Deurcollecte: Onderhoud Kerkplein

 

Intochtslied: Psalm 33:8

Moment van stilte

Bemoediging en groet

Zingen: Psalm 103: 1, 3

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 103: 9

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Johannes 15: 9-17

Zingen: Gezang 90: 2

Verkondiging

Zingen: Op Toonhoogte 216: 1, 3 ‘Welk een vriend is onze Jezus’

Dankgebed en voorbeden

Zingen: Gezang 430: 1, 2

Zegen 

 

Let op! Als u aanwezig wilt zijn bij deze dienst is reservering noodzakelijk en vergeet uw mondkapje niet mee te nemen. Zie voor uitleg over reserveren: https://www.hervormdputtershoek.nl/33-news/2818-reserveren-kerkdiensten

Deze online thuis dienst kunt u bekijken en beluisteren via de volgende link: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658. Het is ook mogelijk om de diensten later terug te kijken en te downloaden. Nadere uitleg over de kerkomroep klik hier.

Bijdragen: Vanaf nu is het mogelijk om via een app op je telefoon (of tablet) op een eenvoudige manier je bijdrage aan de collecte te regelen. Daarmee hopen we dat het gemakkelijker wordt gemaakt om de collecte niet te vergeten. Klik hier voor meer informatie. 

Natuurlijk kunt u uw collectebijdrage ook overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst.

Aanvullende gegevens