Predikant: Ds. A.A. van den Berg
Organist: Dhr: N. van Oudheusden
Zondagschool/Knd: Leonie D.
Oppas: Mw J. van den Berg en Esther de Haan
Dienstcollecte: Kerk en Eredienst
Deurcollecte: Onderhoud groenvoorziening

 

Intochtslied: Opname OTH 134 De wind steekt op (Esther en Eline)

Votum en groet

Psalm 67: 1,2

Leefregel

Gezang 252: 1,2

Gebed

Kinderlied Opname OTH 449

Kindermoment

Schriflezing: Handelingen 2:1-15,22-24,32-40

Gezang 250: 1,3,4

Preek

OTH 135 (door familie Mekking, bij piano)

Gebeden

Collectedoelen

Slotlied Gezang 249:1,2

Zegen

 

Let op! Als u aanwezig wilt zijn bij deze dienst is reservering noodzakelijk voor meer informatie zie deze link

Voor collectes en deurbussen zie deze link 

Aanvullende gegevens