Predikant: Ds. J. Noordam uit Nieuwendijk
Organist:  Dhr: N. van Oudheusden
Dienstcollecte: Kerk en Eredienst
Deurcollecte: Ondrhoud gebouwen

Lied 360 : 1, 3 “Samen in de Naam van Jezus” Op Toonhoogte  (aanvangslied)

 

Lied 349 “Eén Naam is onze hope” Op Toonhoogte  (na Votum en Groet)

 

Psalm 93 : 1, 2, 4 (na de Geloofsbelijdenis)

 

Psalm 42 :  1, 5, 7 (voor de preek)

 

Gezang 312 : 1, 3 “Behoed uw kerk, zet uit, o God, haar palen” (na de preek) (gemeente!)

 

Gezang 304 : 1, 3 “God is getrouw” (slotzang) (gemeente!)

 

Schriftlezing: Romeinen 5 : 1 t/m 11

Tekst: Romeinen 5 : 3 t/m 5

Thema: “Geloof is volharden”

 

Let op! Als u aanwezig wilt zijn bij deze dienst is reservering noodzakelijk voor meer informatie zie deze link

Voor collectes en deurbussen zie deze link 

 

Aanvullende gegevens