Predikant: Drs A. den Besten uit Sliedrecht
Organist:  Dhr: N. van Oudheusden
Zondagschool/Knd: Annelies
Oppas: Mw P. Vrijlandt en Joost de Haan
Dienstcollecte: Kerk en Eredienst
Deurcollecte: Kerk in Actie Noodhulp gestrande vluchtelingen

Zondag 13 juni 2021. Aanvang 10.00 uur

Mededelingen kerkenraad

Intochtslied Ps. 92: 1 en 8

Moment van stilte

Votum en groet

Genesis 3: 9

Zingen Psalm 36

Aanwijzing ten leven:

Gebed om de heilige Geest.

Schriftlezing 1: Handelingen 4: 32 t/m 37

Zingen lied voor de kinderen: Gezang 247: 1 en 2

Schriftlezing 2: Handelingen 5: 1 t/m 11

Zingen Gez. 328: 1, 2 en 3

Verkondiging: zomaar een echtpaar

Zingen Gezang 303: 1 en 3

Danken, bidden, een stil gebed en gezamenlijk het Onze Vader 

Zingen slotlied Gezang 313: 1, 6 en 7

Heenzending en zegen

 

Let op! Als u aanwezig wilt zijn bij deze dienst is reservering noodzakelijk voor meer informatie zie deze link

Voor collectes en deurbussen zie deze link 

Aanvullende gegevens