Predikant:  Ds E. Agterhuis uit Heinenoord
Organist:  Dhr: N. van Oudheusden
Zondagschool/Knd:  Gerja
Oppas:  
Dienstcollecte:  Kerk en Eredienst
Deurcollecte:  Kerk en Israel

 

• Afkondigingen

• Zingen: Ps. 65: 1, 2

• Stil gebed, votum en groet

• Zingen: Gez. 285: 1, 4

• 10 geboden

• Zingen: Gez. 289: 1, 3, 5

• Gebed om verlichting met de Heilige Geest

• Kindermoment

• Zingen: OTH 545 (Tot zeven maal zeventig maal) 2x zingen

• Schriftlezing: Mattheüs 18: 21-35

• HC zondag 51

• Zingen: Ps. 32: 2, 4

• Verkondiging

• Zingen: Ps. 85: 1, 2

• Dankgebed en voorbeden

• Zingen: Ps. 85: 3, 4

• Zegen

 

 Voor collectes en deurbussen zie deze link 

  

Collecte Israëlzondag
Met de opbrengst van de collecte van de Israëlzondag wordt het werk van Kerk en Israël gesteund. Kerk en Israël wil mensen in de kerk bij de joodse wortels van hun geloof brengen en het gesprek tussen Joden en christenen bevorderen. In Nederland worden predikanten en gemeenten toegerust op het gebied van de relatie met het volk Israël. In Israël wordt bijvoorbeeld het werk van Nes Ammim, de internationale christelijke gemeenschap, gesteund. Lees meer>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvullende gegevens