Predikant:  Ds G.E. van der Hout uit Lekkerkerk
Organist:  Dhr: H. Mannee
Zondagschool/Knd:  Nadine en Tineke
Oppas:  mvr. J.v.d. Berg en Nathan v/d/ Zwaal
Dienstcollecte:  Kerk en Eredienst
Deurcollecte:  Zwo/PKN jong protestant-onderst.   geloofsopvoeding

Gezang 167: 1

Stilte

‘Onze hulp’ en groet

Psalm 140: 1, 2, 4

Gebod

Psalm 140: 5, 8

Gebed

Schriftlezing 1: Jesaja 21: 11, 12

Kinderen naar nevendienst, na OpT 538: Laat zo je licht maar schijnen.

Schriftlezing 2: Romeinen 13: 11-14

Psalm 27: 1, 4, 5

Preek 

Gebeden

Inzameling der gaven: aankondiging

Gezang 95: 2, 3

Heenzending en zegen

 Voor collectes en deurbussen zie deze link 

Aanvullende gegevens