Predikant:  Ds J. van Walsem uit Alblasserdam
Organist:  Dhr. N. van Oudheusden
Dienstcollecte:  Kerk en Eredienst
Deurcollecte:  Pastoraat eigen gemeente

 

* Orgelspel

* Welkom door de ouderling van dienst

* Lied: Psalm 9: 1 en 5

* Bemoediging en groet

* Lied: Psalm 9: 6

* Gebed

* Schriftlezing: Psalm 11

* Lied: Psalm 61: 3 en 5

* Preek

* Meditatief orgelspel

* Lied: ‘U bent mijn schuilplaats, Heer’ – Op Toonhoogte 211(2x)

* Geloofsbelijdenis

* Lied: ‘Wij blijven geloven’ – Op Toonhoogte 220

* Gebeden

* Lied: Gezang 387: 1, 2, 5, 6 en 7

* Zegen

* Orgelspel

 

Dorcasvoedselaktiec

 

Doet u mee?

U kunt uw bijdrage voor een voedselpakket overmaken met de Apostel app of rek.nr.: NL39RABO0373710089 tnv. Diaconie Puttershoek o.v.v. ZWO voedselpakketten Dorcas.

 

 

  Voor collectes en deurbussen zie deze link 

Aanvullende gegevens