Helaas hebben we herhaaldelijk te maken met storingen bij het uitzenden van de online diensten waardoor u thuis de dienst niet kon volgen zoals u dat zou willen. 

De recent aangeschafte installatie in de kerk, alsook het recent nieuw opgezette internetnetwerk in de kerk werken nu goed en zijn niet de oorzaak van de storingen van afgelopen zondag. Het probleem ligt aan de uitzending die door Kerkomroep wordt verzorgd. De diaconie heeft nav van de storing van afgelopen zondag weer overleg gehad met Kerkomroep en zij hebben beloofd om hun uiterste best te gaan doen om de problemen op te lossen.

We zien in de cijfers dat het aantal mensen dat de dienst thuis volgt sterk afneemt de afgelopen maanden. Hoewel we begrijpen dat het frustrerend is dat de diensten steeds onderbroken worden, willen we u vragen om gebruik te blijven maken van de mogelijkheden die we als kerk bieden om de diensten thuis te volgen, en er vertrouwen in te hebben dat we er alles aan doen om diensten uit te zenden zonder storingen.

 

 

Aanvullende gegevens