Predikant: Ds. C.H. Wesdorp uit Zoetermeer
Organist: Dhr: H. Mannee
Dienstcollecte: Kerk en Eredienst
Deurcollecte: Onderhoud gebouwen

 ALLES NIEUW!
Preek over 2 Korinthe 5: 17
Zesde zondag van Pasen, Rogate, 9 mei 2021
Puttershoek, Dorpskerk
C.H. Wesdorp

Schriftlezing 1: 2 Korinthe 5: 1-10 + 14-18
Schriftlezing 2: Openbaring 21: 1-5

mededelingen       
aanvangslied        Psalm 66: 1
stil gebed
Gods gelofte & groet
lied                Psalm 66: 6,7 (Rogate)
gebed
Schriftlezing 1: 2 Korinthe 5: 1-10 + 14-18
lied                Psalm 149: 1
Schriftlezing 2: Openbaring 21: 1 - 5
lied                Psalm 149: 2
preek
lied                Gezang 437        (Vernieuw Gij mij)
geloofsbelijdenis       
lied                Toonhoogte 395        (Jezus leeft)
gebeden
slotlied            Gezang 225: 1,5        (Zing voor de Heer)
zegen

 

Let op! Als u aanwezig wilt zijn bij deze dienst is reservering noodzakelijk en vergeet uw mondkapje niet mee te nemen. Zie voor uitleg over reserveren: https://www.hervormdputtershoek.nl/33-news/2818-reserveren-kerkdiensten

Deze online thuis dienst kunt u bekijken en beluisteren via de volgende link: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658. Het is ook mogelijk om de diensten later terug te kijken en te downloaden. Nadere uitleg over de kerkomroep klik hier.

Bijdragen: Vanaf nu is het mogelijk om via een app op je telefoon (of tablet) op een eenvoudige manier je bijdrage aan de collecte te regelen. Daarmee hopen we dat het gemakkelijker wordt gemaakt om de collecte niet te vergeten. Klik hier voor meer informatie. 

Natuurlijk kunt u uw collectebijdrage ook overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst.

 

 

 

 

Aanvullende gegevens