Predikant: Ds. A.A. van Berg
Organist: Dhr: H. Mannee
Bekercollecte Noodhulp Covid-19
Deurcollecte: Pastoraat eigen gemeente

 

Liturgie 20 juni 17.00 uur (voortz. Avondmaal)

Intochtslied Psalm 63: 1,2

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 63: 3

Lofprijzing en instellingswoorden  

OTH 269: 1,2 (toebereiden tafel)

Avondmaalsgebed   

Gemeenschap van brood en wijn

Nodiging

Psalm 116: 1,3,6

Gebed bij het Woord

Schriftlezing: Hebreeën 10:19-39

Psalm 91: 5,6

Preek

Gezang 324: 1,2,4

Gebeden

Slotlied Gezang 303: 1,2 (gemeentezang)

Zegen

 

Let op! Als u aanwezig wilt zijn bij deze dienst is reservering noodzakelijk voor meer informatie zie deze link

Voor collectes en deurbussen zie deze link 

 

Aanvullende gegevens